Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de leefstijl, zorg en welzijn van de oudere verbeterd en hij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

GGD Gelderland Zuid, Huisartsenpraktijk van Roijen, Huisartsenpraktijk Parijsch, Sociaal Wijkteam Culemborg, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (Santé Partners), Elk Welzijn, Gemeente Culemborg, Stichting zorgcentra de Betuwe, Stichting Seniorencollectief Culemborg, Curadomi.

Doel en aanpak project

Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie ten behoeve van een breed gedragen ouderenbeleid in Culemborg. Om dit doel te bereiken organiseren we drie tot vier sessies met de aangesloten organisaties. Met interactieve werkvormen stellen we samen een visie, doelen en een verbeterplan op voor het netwerk. De sleutelfiguren (professionals en/of vrijwilligers) weten daarna wat zij anders moeten doen in de samenwerking om meer integraal te werken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website