Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Samen met partners in zorg en welzijn bieden van zorg op maat aan thuiswonende (kwetsbare) ouderen met als doel een kwalitatief zo goed mogelijk leven thuis te waarborgen. Dit doen we onder andere door het ontwikkelen van gezamenlijke zorgpaden, delen van expertise, onderwijs ontwikkelen, verbeteren van onderlinge communicatie. Alles met als doel de kwaliteit van de geleverde zorg te optimaliseren.

Aangesloten organisaties

  • Fysiotherapie TIM
  • Florence thuiszorg
  • Cardia thuiszorg
  • Ergotherapie
  • Hadoks
  • Lijn 1 Haaglanden
  • Welzijn Rijswijk
  • En ongeveer 100 eerstelijns werkers

Doel en aanpak project fase 2

Door middel van actie onderzoek willen we de onderlinge samenwerking tussen de lokale partners uitbreiden en verder professionaliseren en formaliseren. In het netwerk willen we meer kennis delen, samen leren en zo nodig veranderen zodat we het netwerk vergroten en het samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning verder door ontwikkelen en laagdrempelig aanbieden. Dit met als doel een duurzame organisatie structuur van het netwerk, breed gedragen zorgpaden en ingebouwde evaluatiemomenten. Als ingang zullen we komend jaar werken aan minstens twee van de volgende thema’s: zorgpad dementie, eenzaamheid en valpreventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website