Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In fase I van dit project is er een netwerk opgericht in Hoogeveen e.o., gericht op twee specifieke onderwerpen rondom het thema “Ouderen in Beweging”. Via dit netwerkinitiatief kunnen adviezen en uitkomsten van de provinciaal georganiseerde ouderentafels, waar ouderen het primaat hebben, lokaal ook echt worden geconcretiseerd. Dat is wat ouderen zelf ook willen. Zichtbaar zijn, laten zien dat hun rol ertoe doet en tot welke concrete verbeteringen het leidt.

 

Het gaat hier om een nieuw, lokaal netwerk, waarbij we nadrukkelijk de verbinding gemaakt hebben met het bestaande netwerk van het Zorg Innovatie Forum (werkgebied Groningen, Friesland en Drenthe) en het netwerk Anders Oud 2030 (voorgenoemde provincies evenals Overijssel), waar ouderen een leidende en initiërende stem in hebben, om ouderenzorg in aansluiting op hun wensen en behoefte te verbeteren, in samenwerking met professionals.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De oprichting van het lokale netwerk is mogelijk gemaakt door het enthousiasme en draagvlak bij zowel ouderen en mantelzorgers, als bij verschillende uitvoerende partijen in zorg, onderwijs, woningbouw, natuur en milieu. Er was nog geen samenhang en veel versnippering in de lokale aanpak. Derhalve is een lokaal netwerk gevormd, wat ook als voorbeeld kan dienen voor andere initiatieven in onze regio.

 

Gezamenlijk wordt in dit netwerk in de komende periode verkend wat ouderen nodig hebben om:

• Meer individueel en in het dagelijks leven te bewegen

• Zich in de openbare ruimte te begeven en actief daarin deelnemer te blijven.

 

In fase I van dit project zijn er drie belangrijke mijlpalen bereikt: Het netwerk is opgericht, door de deelnemende netwerkpartners is een intentieverklaring tot samenwerking getekend, en er is een concreet plan van aanpak geformuleerd voor de komende periode in fase II.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze projectaanvraag richt zich op het versterken van het ZIF en Anders Oud Netwerk door een aanvullend lokaal netwerk op te richten in Hoogeveen, gericht op twee specifieke onderwerpen (1. beweging van ouderen individueel gericht op bv. beter herstel voor en na ziekenhuisopname, en voorkomen van valincidenten en 2. daarnaast is het netwerk gericht op het verbeteren van bewegingsmogelijkheden van ouderen in het algemeen in de publieke ruimte). Beweging draagt bij aan een betere sociale en fysieke gezondheid, en dat sluit ook aan bij de gezondheidsdimensies die Machteld Huber in haar model van Positieve Gezondheid onderscheidt. Met de partners van dit netwerk wordt een gezamenlijk en breed gedragen plan van aanpak ontwikkeld, waarin concreet uit te voeren acties worden benoemd en uitgevoerd in fase 2.

 

Via dit nieuwe lokale netwerkinitiatief kunnen adviezen en uitkomsten van de provinciaal georganiseerde ouderentafel, waar ouderen het primaat hebben, lokaal ook echt worden geconcretiseerd. Dat is wat ouderen ook willen. Zichtbaar zijn, laten zien dat hun rol ertoe doet en tot welke concrete verbeteringen het leidt. Dat moet met lokale partners gebeuren, een huisarts en wijkverpleegkundige uit Hoogeveen hebben zich al concreet hieraan gecommitteerd. Met andere partners zijn we in een oriëntatiefase. In dit proces van netwerkvorming, inventarisatie en articulatie van vragen en het begeleiden van het proces van netwerkvorming naar een plan van aanpak, speelt de netwerkadviseur een belangrijke rol.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website