Projectomschrijving

Organisaties willen de bestaande netwerksamenwerking rond kwetsbare thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder in Etten-Leur en Zundert graag structureel verbreden naar andere domeinen en de samenwerking verder verdiepen. Deelnemende organisaties zijn: Het Huisartsenteam, Avoord, Thebe, Surplus, Stichting Welzijns Zundert, Indigo, Breburg, gemeente Etten-Leur, Gemeente Zundert en CZ Zorgverzekeraar.
 
Doelen van het ontwikkelproces zijn:

  • Een gemeenschappelijke visie en ambitie vaststellen;
  • Vroegsignalering van kwetsbare ouderen vervroegen en verbreden;
  • De behoeften en mogelijkheden van de ouderen zelf en hun omgeving beter benutten;
  • Structurele verbinding van de Kernteams Ouderenzorg met WMO, Welzijn en GGZ tot stand brengen;
  • Samenhang van inzet en werkwijze van de betrokken professionals te vergroten door gemeenschappelijke visie en taal;
  • Bestaande interventies beter benutten en onderlinge samenhang daarvan vergroten.

Door middel van een werkdag, werkgroepen en een terugkom dagdeel worden bovenstaande doelstellingen gerealiseerd. De begeleiding van dit proces gebeurt door Bettery Institute, met als primaire adviseur Hilbrand Jacobs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website