Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het realiseren van integrale samenwerking en een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning & zorg voor thuiswonende ouderen met dementie & hun mantelzorger.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Het huidige netwerk bestaat uit zorgorganisaties (Carintreggeland, Alerta, Zorggroep Sint Maarten,TMZ), gemeenten (Samen14), onderwijs- en kennisorganisaties (ROC van Twente, Saxion en Universiteit Twente) en zorgverzekeraar (Menzis).

Doel en aanpak project

Het doel van Vitaal Oud is een breed en passend netwerk realiseren, gericht op het optimaliseren van (digitale) ondersteuning en zorg voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals in de thuissituatie. In het project worden ervaringen, best-practices en (wetenschappelijke) kennis uitgewisseld door in gesprek te gaan met mensen met dementie, hun mantelzorgers, professionals en bestuurders. Het doel is om te komen tot een gezamenlijke doelstelling en ambitie van het netwerk, waarbij we aansluiten bij bestaande initiatieven. Ook wordt een plan van aanpak opgesteld hoe, wanneer en met wie wij onze doelstelling en ambitie gaan realiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website