Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het versterken van de samenwerking voor zorg en welzijn voor de cliënt met dementie en diens naasten in de wijken Ribbelt en Stokhorst in Enschede.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Aangesloten bij het netwerk zijn medewerkers uit de wijk Ribbelt en stokhorst van de volgende organisaties: Liberein, Buurtzorg, TMZ, Livio, Ontmoetingscentrum, Huisartsenpraktijk Sombekke, Sociaal Wijkteam Enschede, fysiotherapiepraktijk Stokhorst en Alzheimer café Enschede.

Doel en aanpak project

Het DementieNetwerk Enschede Ribbelt/Stokhorst richt zich op het versterken en uitbreiden van de samenwerking voor de cliënt met dementie en diens naasten op het gebied van zorg en welzijn. Deze versterking gaat over: elkaar leren kennen en vertrouwen, de onderlinge samenwerking verbeteren en de kennis en vaardigheden omtrent de doelgroep vergroten. Dit zodat de juiste zorg op de juiste plek gegeven kan blijven worden en de cliënt met dementie en diens naasten op een voor hun prettige manier zo lang mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website