Projectomschrijving

Bij ongeveer 12.000 mensen in Nederland vangt dementie voor het 65ste levensjaar aan, met specifieke problemen tot gevolg, zowel voor de persoon zelf als diens naasten.

Het UNICITY-project, fase II

In fase I van dit project is een vertaling gemaakt van de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ naar een regio-specifiek zorgprogramma in drie pilotregio’s. Dit had als doel een gespecialiseerd zorgaanbod te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. Ook zijn in dit project twee scholingsprogramma’s ontwikkeld en geëvalueerd voor zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Tenslotte is in fase I een eHealth interventie voor partners doorontwikkeld om te worden gebruikt door andere gezinsleden, zoals kinderen, broers en zussen. In fase II zal regio Midden-Brabant, met behulp van de in fase I ontwikkelde Kennisbundel, aan de slag gaan met de doorontwikkeling van een netwerk ‘dementie op jonge leeftijd’, zodat de implementatie van de zorgstandaard daar verder vorm kan krijgen. Ook zullen de ontwikkelde opleidingen en de eHealth interventie worden uitgerold, zodat deze voor een breed publiek beschikbaar komen en blijven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website