Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk Overasselt wil zijn samenwerking rondom de kwetsbare ouderen verbeteren door een verdiepingsslag te maken in de communicatie (met behulp van VIP Samenwerken) en de multidisciplinaire zorgplannen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

  • Huisartsenpraktijk Overasselt, Heumen
  • ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen
  • Netwerk 100, Rijk van Nijmegen
  • Malderburch, Rijk van Nijmegen

Doel en aanpak project

Het netwerk is eind 2018 gestart en heeft al enige ervaring in de samenwerking, maar ervaart een aantal knelpunten die ze verder wil verbeteren.

In dit ZonMw-traject wil het netwerk met behulp van een SWOT-analyse de knelpunten en kansen in kaart brengen en een gezamenlijk missie en visie formuleren. Vervolgens gaan ze in 2 werkgroepen op basis van deze uitgangspunten aan de slag met 2 verbeterplannen. Het eerste verbeterplan is gericht het versterken van de communicatie met behulp van werkafspraken en VIP Samenwerken. In het tweede verbeterplan wordt het gezamenlijk werken met een digitaal multidisciplinair zorgplan uitgewerkt. Beide verbeterplannen worden tot slot in een eindbijeenkomst met het hele netwerk vastgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website