Projectomschrijving

Het wijkteam van Carintreggeland in Deurningen biedt zorg en ondersteuning aan de relatief grote groep ouderen woonachtig in dit Twentse dorp. Hiertoe werkt het wijkteam samen met huisartsenpraktijk Frankhuisen uit Weerselo. Beiden horen al enige tijd geluiden vanuit de doelgroep dat verbinding, ontmoeting en zorg en -ondersteuningsdiensten in Deuningen gemist worden. Voor bijna al deze diensten moeten ouderen het dorp uit. Terwijl het voor vele van hen lastig is om een eind te moeten reizen naar deze voorzieningen. Dit verhoogt de drempel om er gebruik van te maken. Ook is het hierdoor lastiger voor ouderen om op een natuurlijke manier aan beweging buitenshuis te komen. Dit kan een barrière vormen om zelfstandig sociale activiteiten te ondernemen om zo eenzaamheid tegen te gaan.

Daarom hebben genoemde partijen in het netwerk besloten om gezamenlijk een lokaal zorg- en ondersteuningsaanbod te gaan realiseren in de vorm van een centraal ontmoetings- en gezondheidscentrum, aansluitend op de wensen en behoeften van de doelgroep kwetsbare ouderen in Deurningen. Om dit te bereiken willen genoemde partijen het netwerk verder ontwikkelen en uitbreiden door meer lokale zorg en welzijn partijen aan zich te binden.

Gedurende de projectperiode zal gezamenlijk, met ondersteuning van een extern adviseur vanuit Projectadviesbureau Samenverbinden, onderzocht worden hoe deze netwerkontwikkeling gerealiseerd kan worden. Er zal onderzocht worden op welke themagebieden ingezet moet worden, om dit ontmoetings- en gezondheidscentrum te kunnen realiseren. Doelstelling is om een gedragen plan van aanpak te ontwikkelen die ervoor zorgt dat een samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod gerealiseerd kan worden voor ouderen in Deurningen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website