Projectomschrijving

Doel

Het PieterBrueghelHuis is een uniek ontmoetingshuis voor en door burgers in de gemeente Meierijstad. Het project Ontmoeting maakt alles mooier! helpt mensen met een klein of geen netwerk om anderen te ontmoeten, met als doel het verminderen van eenzaamheid.

Plan van Aanpak

Samen met de projectpartners wordt er gezocht naar mensen die zich eenzaam voelen. Na contactlegging volgt er tijd om elkaar beter te leren kennen. Er wordt gezocht naar een passende invulling van hun vragen en behoeften. De burger komt zo op de juiste plek in contact met de juiste mensen. Er ouderen worden gekoppeld aan een buddy of meedoen aan activiteiten die georganiseerd worden vanuit het PieterBrueghelHuis.  

Bevindingen

Bij het project betrokken ouderen ervaarden dat er meer geluk te halen is buiten de deur of thuis door een ontmoeting met een ander. Er zijn deelnemers aan elkaar voorgesteld die ook deel hebben genomen aan andere activiteiten in het ontmoetingshuis. Sommige zoeken elkaar ook privé op. Door het project is het netwerk van PieterBrueghelHuis versterkt. De contacten met de thuiszorg en de casemanagers dementie leveren weer nieuwe ingangen bij ouderen die kampen met eenzaamheid.

Er is een handboek beschikbaar van het project Ontmoeting maakt alles mooier! Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met K. Cornelissen via info@pieterbrueghelhuis.nl.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website