Projectomschrijving

Doel

Ontmoeting in Beweging stimuleert senioren om in beweging te komen en daarbij anderen te ontmoeten. Het programma is gericht op kwetsbare senioren die niet meer op eigen kracht mee kunnen doen aan recreatieve en/of sportieve activiteiten. Chronische, lichamelijke en psychische beperkingen, vaak samen met armoedeproblematiek, maken dat mensen eenzaam thuis zitten en zelf de stap niet meer zetten om ergens bij te gaan horen. Doel is het doorbreken van het sociale isolement en het versterken van het zelfvertrouwen.

Plan van Aanpak

Ontmoeting in Beweging is tweemaal per week georganiseerd met diverse laagdrempelige activiteiten. Na afloop drinken alle sporters samen een kopje koffie. Voor wie dat nodig heeft, wordt vervoer geregeld door de inzet van een lokale toeristentrein. Het gastheerschap wordt geboden door een van de sportclubs op het multifunctionele sportterrein. In 2020 is geëxperimenteerd met het concept Old Stars + Derde Helft en dit bleek een goede basis te vormen voor de inrichting van het vervolg. Projectleiding en coördinatie van de activiteiten zijn belegd bij een klein team professionals vanuit welzijn en sport.

Bevindingen

Van de geplande 40 weken programma zijn er in totaal 27 weken ontmoetingsochtenden met beweeggroepen georganiseerd. De andere weken zijn aangevuld met virtuele lessen, contacten aan de voordeur, belcirkels en tweemaal is er een tasje afgeleverd met items die de ouderen stimuleren om zelfstandig te bewegen in huis. Zowel binnen als buiten is er een groot aantal activiteiten georganiseerd. Denk aan zwemles, stoelyoga en clinics op deelnemers kennis te laten maken met nieuwe sporten zoals knotshockey, wandelvoetbal en Jeu de Boules. De hoge motivatie van vrijwel alle betrokkenen maakte dit project tot een succes.

Er is een handboek beschikbaar van het project Ontmoeting in Beweging. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met Pam Ermen via pamermen@gmail.com.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website