Projectomschrijving

Doel

Met het project ‘OBA Maatje’ richt de OBA zich op ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig naar de bibliotheek te komen, maar nog onverminderd van lezen houden. Met OBA Maatje wil de OBA bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen, vooral de 75-plussers. Vrijwilligers brengen ten minste elke maand een bezoek aan een zogenaamde thuislezer met een selectie boeken of andere media.

Plan van Aanpak

Door een zorgvuldige koppeling tussen de vrijwilliger en thuiswonende ouderen vormt de driehoek tussen thuiswonende senior, vrijwilliger en OBA een mooie match. Een vrijwilliger is bij voorkeur voor minstens één jaar verbonden aan een thuislezer. Om te zorgen dat vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren, organiseert de OBA een aantal keer per jaar een vrijwilligersbijeenkomst. Hier worden relevante thema’s behandeld en worden tips en inzichten met elkaar gedeeld.

Bevindingen

Het blijkt voor de meeste mensen erg moeilijk om aan te geven dat ze eenzaam zijn. OBA Maatje verlaagt de drempel tot het leggen van contact omdat een bezoek aan de senioren is gekoppeld aan het lenen van boeken of andere media. Er is een concrete aanleiding voor geregeld contact en, wanneer nodig, is er een onderwerp om over te praten. De ervaring heeft geleerd dat de gesprekken
zich in het onderlinge contact snel tot veel meer onderwerpen uitbreiden.

Tussen de bestaande koppels is een vertrouwensband ontstaan; ze geven dan ook aan graag maatjes van elkaar te willen blijven. Bovendien daagt de OBA deze groep senioren op deze manier uit om betrokken te blijven, hun wereld met lezen te vergroten en in contact te blijven met anderen. Zo draagt OBA Maatje bij aan het welzijn en zingeving van eenzame senioren.

Er is een handboek beschikbaar van het project OBA Maatjes. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met V. Burgers via v.burgers@oba.nl.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website