Projectomschrijving

Met het project ‘OBA Maatje’ richt de OBA zich sinds 2018 op alle ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig naar de bibliotheek te komen, maar nog onverminderd van lezen houden. Enthousiaste vrijwilligers brengen ten minste elke maand een bezoek aan een zogenaamde thuislezer met een selectie boeken of andere media.

Door een zorgvuldige koppeling tussen de vrijwilliger en thuislezer vormt de driehoek tussen thuislezer, vrijwilliger en OBA een mooie match. De ervaring heeft geleerd dat de maandelijkse bezoeken een toegevoegde waarde hebben voor zowel de ouderen als de vrijwilligers en duidelijk in een behoefte voorzien.

Met OBA Maatje wil de OBA bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen, vooral de 75-plussers. OBA Maatje verlaagt de drempel tot het leggen van contact, omdat een bezoek aan de ouderen is gekoppeld aan het lenen van boeken of andere media.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website