Projectomschrijving

Iedereen wil gezond thuis oud worden. Er komt een tijd dat daar hulp bij nodig is. Dan is het belangrijk dat die hulp past bij de wensen en doelen van de oudere. En dat zorgverleners samenwerken.
In de Noordelijke Maasvallei ondersteunt Syntein huisartsen bij integrale zorgprogramma’s. Syntein werkt nauw samen met zorgaanbieders in verschillende lijnen, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en GGD. Deze samenwerking biedt kansen voor innovatieve zorgprojecten.

Het project Netwerk Gezond Oud & Thuis in Cuijk is daar een voorbeeld van. Dit project heeft twee doelen:

  1. Iedere kwetsbare oudere heeft toegang tot een casemanager die zorg en ondersteuning coördineert;
  2. Het optimaliseren van het integrale ondersteuning- en zorgnetwerk in Cuijk.

De multi-professionele projectgroep (huisartsgeneeskunde, wijkverpleegkunde en maatschappelijk werk) inventariseert verwachtingen van ouderen en mantelzorgers over casemanagement en maakt samenwerkingsafspraken met alle betrokken partijen. Na een interdisciplinaire casemanagement training gaan de huisartsenpraktijken aan de slag met deze nieuwe manier van werken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website