Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het doel is een netwerk op te zetten waarbinnen huisartsen en praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, een tandarts-geriatrie, klinisch geriaters en tandartsen in Den Bosch voorzien in vroegsignalering, diagnostiek, coördinatie van zorg, scholing en het betrekken van de ouderen bij dit netwerk.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Bij het netwerk zijn enkele tientallen tandartsen aangesloten alsmede, de stichtingen Van Neynsel en Vivent, de huisartsen verenigd in zorggroep CHRONOS, de afdeling klinische geriatrie van het JBZ en de vrij-gevestigde specialisten ouderengeneeskunde van ZBVO.

Doel en aanpak project

Doel is middels multidisciplinaire samenwerking mondproblemen te herkennen bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie. De projectleider is een tandarts-geriatrie. Hij legt de huisbezoeken af, zorgt voor verslaglegging en coördinatie met de betrokken huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en tandartsen in het netwerk.
Er bestaat een kennelijke weerstand tandheelkundige hulp te zoeken. Middels interviews en contacten met de ouderenorganisaties is in kaart gebracht hoe deze weerstand te verlagen. Door de consulten kosteloos aan te bieden en de behandelingen niet zelf uit te voeren, blijkt het goed mogelijk consulten gericht op diagnostiek af te leggen bij deze kwetsbare ouderen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website