Projectomschrijving

Doel

Het Goede Gesprek is een maatjesproject waarin getrainde vrijwilligers gespreksmaatjes zijn voor ouderen. Het doel is het bieden van ondersteuning bij zingeving en levensvragen. Door een ingrijpende gebeurtenis kan het leven op zijn kop staan. Denk aan het verlies van een partner of aan een ernstige ziekte. Levensvragen zijn niet op te lossen, iemand moet er mee leren leven. Een Goed Gesprek kan hierbij helpen

Plan van Aanpak

De maatjes zijn vrijwilligers met levenservaring die een gesprek aan durven gaan. Ook wanneer er niets op te lossen valt en het vooral gaat om bij de ander te zijn en te blijven. De maatjes worden getraind en begeleid door een geestelijk verzorger. Om de betekenis van de gesprekken in beeld te brengen is een meetinstrument ontwikkeld. Een vragenlijst is vertaald in een beeldplaat, die als gespreksinstrument diende tijdens de evaluatiegesprekken.

Bevindingen

De beeldplaat gaf de ouderen inzicht in de route van het evaluatiegesprek waarmee de regie niet eenzijdig bij de vragensteller lag. Met de beeldplaat op tafel keek de geestelijk verzorger met de ouderen terug naar de gesprekken die zij met hun maatje gevoerd hadden. Het gesprek aan de hand van de beeldplaat daagde de ouderen uit te verwoorden of het maatjes contact echt een toevoeging voor hen was. Deze gesprekken werden zeer gewaardeerd. Het meetinstrument blijkt hiermee heel bruikbaar om ouderen actief te betrekken, niet alleen bij de weg die ze zelf gaan maar ook bij de ontwikkeling van het project als geheel.

Er is een handboek beschikbaar van het project het Goede Gesprek. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met mevrouw V.M. Vaarten via v.vaarten@wmoradar.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website