Projectomschrijving

Het doel is dat de oudere zijn of haar totale situatie met behulp van een coördinator (in de vorm van bijvoorbeeld een soort casemanager) zo goed overziet, dat hij of zij tot goede keuzes komt in het eigen netwerk, het formele netwerk en indien nodig professionele hulp. Hierbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. Het zorgconcept Reablement staat hierbij centraal. Reablement is een zorgconcept dat zijn oorsprong kent in Denemarken. Reablement is erop gericht om ouderen onafhankelijk te maken van de zorg en gaat uit van wat ouderen zelf willen. Het Reablement-model wordt in Nederland, Noorwegen, Australië, Engeland en Nieuw-Zeeland aangeboden onder de noemer ‘herstelgerichte zorg’. De oudere blijft meester (heeft regie) over zijn of haar situatie. Vanuit zorg en welzijn bezien, is afschalen integraal onderdeel van de werkwijze. De oudere kiest, in samenspraak met de coördinator, alleen die ondersteuning, welke hij of zij ook daadwerkelijk wil ontvangen. Bij complexe problematiek neemt de rol van de coördinator toe.

Het toepassen van het zorgconcept Reablement vraagt om een andere manier van samenwerken met ouderen en hun naasten, maar ook tussen professionals van verschillende organisaties. In fase I is hiermee een begin gemaakt middels een gezamenlijke aanpak van de intakegesprekken met ouderen.

Dit vraagt om hoofddoelstellingen, die zich richten op het (verder) ontwikkelen van dit doel:

  • Het aanleren van ‘de andere vraag stellen’ aan ouderen door professionals. Wat hebben zij nodig om thuis te blijven wonen/weer in staat te zijn de dingen te doen die zij willen?
  • Het opzetten van een drempelloze samenwerking tussen professionals van verschillende organisaties t.b.v. de ondersteuning van ouderen op deze wijze.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website