Projectomschrijving

Doel netwerk

Partners in zorg en welzijn in Tiel en Ophemert richten zich op het bieden van optimale zorg, ondersteuning en welzijn aan thuiswonende, kwetsbare ouderen met (vermoeden van) dementie.
Specifiek thema waarop het lokale netwerk zich richt is een adequate dementieketen. Voor het netwerk is de coördinatie bij een werkgroep belegd. Hierin zijn de deelnemende netwerkorganisaties vertegenwoordigd.

Resultaten project

Op basis van het regenboogmodel voor netwerksamenwerking is in kaart gebracht welke aspecten van het netwerk al goed op orde zijn en waar nog uitdagingen liggen. Het netwerk heeft op alle dimensies van de samenwerking uit het model stappen gezet, met nadruk op versterking van de professionele samenwerking in het MDO door scholing, inzet van de SO, dementieconsulent, huisarts en POH en de verbinding met programma’s binnen de regio rivierenland. Volgend jaar ligt de nadruk op verbreding van de aanpak, actieve betrokkenheid van de mantelzorg en het uitwerken van een processchema voor optimale dementiezorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website