Projectomschrijving

Zandvoort is een gemeente waar het aantal senioren met 26% relatief groot is in vergelijking met het landelijk gemiddelde (18%). Daarnaast is in sprake van 'dubbele vergrijzing.'. Ouderen blijven bovendien steeds langer zelfstandig wonen. Voor zorg en ondersteuning zijn zij afhankelijk van formele zorgverleners zoals huisarts en thuiszorg, en daarnaast van informele zorgverleners, namelijk mantelzorgers en vrijwilligers.

In Zandvoort zijn diverse aanbieders betrokken bij de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen en wordt al op verschillende manieren samengewerkt rond (kwetsbare) ouderen.
Er vinden diverse overlegvormen plaats, zoals bijvoorbeeld regulier casuïstiekoverleg bij de huisartspraktijken. Er is een verwijsrelatie via Welzijn op recept.

Binnen het bestaande netwerk is de behoefte ontstaan om de samenwerking verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Waarbij de oudere zelf en de mantelzorger ook een stem krijgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website