Projectomschrijving

Met het project 'Leren met en van elkaar: Extended Twinning!' wil Hogeschool Rotterdam een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken.

Vervolg op leernetwerk Twinning: Extended Twinning!

Het project is een vervolg op het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning, dat het mbo- en hbo-onderwijs en de wijkverpleegkundige zorgpraktijk verbindt. Het leernetwerk Extended Twinning maakt een verdiepings- en verbredingsslag door een extra verbinding te maken met het sociale domein én met de groep van ouderen zelf.

Meelopen in elkaars praktijk

Het 'twinnen', een methode waarbij docenten, professionals, studenten en ouderen in elkaars praktijk meelopen, is een beloftevolle methode en blijft daarom centraal staan. Het draagt, naast het participeren binnen het leernetwerk zelf, bij aan kennismaken en delen van kennis en ervaringen van elkaars beroepspraktijk en is daarmee een middel om interprofessionele samenwerking tussen zorgprofessionals te stimuleren.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website