Projectomschrijving

Praktijkkwestie

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is goede samenwerking tussen de familieleden van de cliënten en de beroepskrachten belangrijk. Cliënten kunnen dan vaak beter aangeven wat zij zelf willen, zodat de kwaliteit van de zorg omhoog gaat.

Werkwijze

In dit project gaan cliënten, familieleden én beroepskrachten van drie instellingen met elkaar nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkelen. Ook instellingen voor mbo, hbo en wo doen mee, zodat studenten al tijdens hun opleiding met deze nieuwe samenwerkingsvormen in aanraking komen. Het project, waaraan ook een promotietraject is verbonden, gaat drie jaar duren. In het eerste jaar stellen de deelnemers met elkaar vast hoe goede zorg in samenwerking er uit ziet. In de twee jaar daarna wordt hiermee geëxperimenteerd en op basis van ervaringen bijgesteld.

Beoogde resultaten

Tijdens het project zal via website, nieuwsbrief en artikelen informatie over de voortgang en leerpunten worden gegeven. De opbrengsten krijgen hun plaats in het curriculum van de opleidingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website