Projectomschrijving

Het doel van kernteam Huisartsenpraktijk Noorderpark is integrale ouderenzorg te realiseren voor alle kwetsbare thuiswonende ouderen. In 2020 is met subsidie gewerkt aan dezelfde taal en gedeeld eigenaarschap. Resultaat: meer proactieve casefinding en meer interdisciplinaire samenwerking.

De doelen zijn drieledig:

  1. Onderzoek naar de meerwaarde van uitbreiding van kernteam met fysiotherapeut, POH GGZ, ergotherapeut en diëtist.
  2. Zichtbaarheid van doel en werkwijze kernteam vergroten bij samenwerkingspartners.
  3. Werkwijze van kernteam verbreden naar andere doelgroepen.

Door deze netwerkdoelen te realiseren wordt meer gepersonaliseerde, geïntegreerde zorg voor de oudere in het werkgebied van de huisartsenpraktijk gerealiseerd. Door de werkwijze te verbreden naar andere doelgroepen wordt ook gewerkt aan preventie: wanneer (omgevings-)factoren eerder in beeld zijn, kan hier vroegtijdig op ingespeeld worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website