Projectomschrijving

Doel van het netwerk

De behandeldienst van Beweging 3.0 biedt specialistische kennis met betrekking tot de ouderenzorg in de eerste lijn. Binnen ons netwerk richten wij ons op thuiswonende ouderen met complexe meervoudige problematiek. Ons doel is om deze ouderen met de juiste ondersteuning zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

De behandeldienst bestaat uit diverse disciplines die bij zorgorganisatie Beweging 3.0 werken; Specialisten ouderen geneeskunde, psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk
werk. Het netwerk is ontstaan vanuit gefuseerde ouderenzorgorganisaties.

Doel en aanpak project

De behandeldienst van Beweging 3.0 wil thuiswonende ouderen met complexe problematiek optimaal ondersteunen bij de intensieve zorg thuis. Wij vinden dat zorg, behandeling en welzijn hand in hand bijdragen aan het langer thuis kunnen blijven wonen van kwetsbare ouderen. Beweging 3.0 wil hierbij als systeemaanbieder in de regio het voortouw nemen door uitbreiding van het netwerk. Daarom zoeken wij de samenwerking met diverse partijen die hieraan kunnen bijdragen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website