Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het in kaart brengen van kwetsbare ouderen en een gezamenlijk overleg inrichten over de inzet van zorg, met als doel het tijdig inzetten van de juiste zorg en het verbeteren van samenhangende zorg door multidisciplinair samen te werken.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

  • Huisartsenpraktijk Assen-Noord – praktijkverpleegkundige
  • Thuiszorgorganisatie Icare – wijkverpleegkundige en specialist ouderenzorg
  • Thuiszorgorganisatie Interzorg – wijkverpleegkundige
  • Welzijnsorganisatie Vaart Welzijn - wijkverpleegkundige

Doel en aanpak project

We hebben twee doelen. Allereerst het vanuit alle betrokken organisaties inbrengen van patiënten die mogelijk kwetsbaar zijn. Dat initiatief lag tot nu toe bij de huisartsenpraktijk, terwijl juist bij thuiszorg en welzijnswerk veel casefinding mogelijk is. De vraag is hoe bekend en zichtbaar de kernteams zijn binnen de deelnemende organisaties  (bijna elke huisartsenpraktijk in Drenthe heeft zijn eigen kernteam). Het tweede doel is hoe we rondom ouderen multidisciplinair kunnen samenwerken en zorgen voor continuïteit daarin. ‘Het Gezondheidsplan in VIP-Live’ is de tool waarmee we dit willen doen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website