Projectomschrijving

Doel

Het Platform Welzijn Ouderen Berkel-Enschot is actief voor ouderen in het dorp. Er woont een grote groep zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen. Deze ouderen zijn kwetsbaar op het gebied van mobiliteit, (dreigend) isolement of een ziektebeeld. Door diverse redenen kunnen zij niet aansluiten bij het reguliere aanbod. Koffietijd is opgezet om deze doelgroep wél te bereiken. Het voorkomt of bestrijdt eenzaamheid onder ouderen én overbelasting van mantelzorgers.

Plan van Aanpak

Koffietijd is een wekelijkse activiteit voor twaalf (vaste) gasten. Vrijwilligers verzorgen vervoer, activiteiten en lunch. Er is sprake van een ‘georganiseerde deelname’. Er zijn korte lijnen tussen vrijwilligers- en professionele organisaties. Toetsing verloopt zonder indicatie via welzijnsorganisaties, thuiszorg en/of de huisarts.

Bevindingen

In twee jaar is Koffietijd uitgegroeid naar drie groepen, wekelijks op drie verschillende dagdelen. Totaal zijn negentwintig gasten bereikt. Het aanbieden van de vervoersmogelijkheid vormde een grote succesfactor van Koffietijd. Met Koffietijd wordt zowel de sociale eenzaamheid als emotionele eenzaamheid bestreden en voorkomen. Bij 45% van de gasten is er een mantelzorger ontlast. Voor 34,5% van de gasten is een vorm van dagbesteding uitgesteld door hun deelname.

Er is een handboek beschikbaar van het project Koffietijd. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met Chantal van den Broek via chantalvandenbroek@contourdetwern.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website