Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het Netwerk Kleurrijk Almere wil zorg en ondersteuning verbeteren voor ouderen met een migratieachtergrond en passend welzijnsaanbod initiëren zodat ook oudere migranten waardig oud kunnen worden in deze jonge groeistad.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Aangesloten instellingen zijn Zorggroep Almere, Welzijnsinstelling de Schoor, Vrijwilligers- en Mantelzorg Centrale Almere en Gemeente Almere.

Doel en aanpak project

Het netwerk wil tijdig behoeften onder de doelgroep signaleren en een passend aanbod kunnen bieden. De verschillende gemeenschappen worden structureel betrokken bij te ontwikkelen interventies en voorzieningen en deelnemende organisaties bevorderen cultuursensitief werken door een lerend netwerk te ontwikkelen waarin professionals met biculturele achtergrond een centrale rol vervullen.
In de eerste fase ontwikkelen de instellingen een gezamenlijke visie en werkwijze om te komen tot een samenhangend netwerk. Zij brengen de leefsituatie van Almeerse ouderen met migratieachtergrond in kaart en beleggen een stadsconferentie waar beleidsmakers en zorg- en welzijnsprofessionals in gesprek gaan met sleutelfiguren van de verschillende gemeenschappen in de stad.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website