Projectomschrijving

Samen met vrijwilligers gaan we in gemeente Meierijstad in gesprek met verenigingen over dementie en de gevolgen daarvan, middels inzet van VR-brillen. VR-brillen laten je ervaren wat het is om dementie te hebben. Door de brillen op deze manier in te zetten, verwachten we dat er meer begrip ontstaat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. We willen namelijk voorkomen dat mensen met dementie afhaken bij activiteiten en vereenzamen.
We zetten tijdens de gesprekken met leden van verenigingen, naast de persoonlijke “dementie-belevenis”, in op signaleren (van dementie, maar ook op uitval van mantelzorgers). We geven tips en omgangsadviezen, en zoeken samen naar mogelijkheden binnen de vereniging om mensen met dementie en hun mantelzorgers binnen boord te houden en zo lang mogelijk te laten meedoen. Zo willen we voorkomen dat er extra dure zorg ingezet moet worden omdat mensen vereenzamen en geen doel meer in het leven hebben.

Er is een handboek beschikbaar van het project Inzet VR-brillen tegen eenzaamheid. Voor meer informatie of vragen kun u contact opnemen met mevrouw De Bie via esther.debie@ons-welzijn.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website