Projectomschrijving

Praktijkkwestie

Cliënten in de langdurende gehandicaptenzorg zijn in hoge mate afhankelijk van professionals en naasten/mantelzorgers. Cliënten willen zo zelfstandig mogelijk zijn. Desondanks doen zij vele malen per dag (zorg)oproepen en komen mensenhanden hen helpen. Professionals willen goede zorg bieden, maar dat komt door de hoeveelheid vragen en oproepen in het geding. Naasten willen geen hulpverlener/cliënt-relatie, maar ook een sociale relatie met hun kind, ouder, partner.

Werkwijze

We brengen de oproepen en vragen van cliënten in kaart, met bestaande en nieuwe data. We kijken in inspiratiesessies hoe robotica en andere technologie een deel van die oproepen en vragen overbodig kan maken, omdat cliënten het zelf kunnen oplossen.

Beoogde resultaten

Resultaat is een praktische visie en handreiking over de inzet van robotica en tech in de zorg; om afhankelijkheid te verminderen, zelfstandigheid, welbevinden en kwaliteit van zorg te vergroten en daarmee de relatie tussen cliënten, naasten en zorgprofessionals te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website