Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Doel van de pijler ouderenzorg binnen Regioplan Heerenveen is juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional. Doelgroep zijn de ruim 8000 kwetsbare ouderen in de regio Heerenveen

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsencoöperatie Tjongerscoop; thuiszorginstellingen Kwadrantgroep/Friese Wouden en Zuidwest Friesland; gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf, De Fryske Marren, Opsterland; ziekenhuis Tjongerschans; ouderenzorg Alliade; De Friesland zorgverzekeraar; Zorgbelang Fryslân.

Doel en aanpak project

Huisartsen en wijkverpleging zijn nog onvoldoende aangesloten op het sociaal domein. Hiertoe behoort ook welzijn. De situatie is complex vanwege niet-overlappende werkgebieden en verschillen tussen gemeenten.

Doel van het project is om in de hele regio te komen tot een stevige en duurzame lokale structuur. Hiermee kunnen de samenwerkingspartners de zorg voor de thuiswonende kwetsbare ouderen versterken.

We beginnen op gemeentelijk niveau. Van daar uit wordt gewerkt aan de samenwerking op plaatselijk niveau. We delen kennis in de verschillende overleggen binnen het Regioplan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website