Projectomschrijving

Achtergrond

Dit project wil samenwerking tussen naasten, cliënten met een licht of matig verstandelijke beperking en hun ondersteuners verbeteren. Dit blijkt niet altijd gemakkelijk. Goede samenwerking is belangrijk voor kwaliteit van zorg én kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten. De behoeften en wensen van de cliënt staan centraal, maar ook het perspectief van naasten. Beiden hebben belangrijke ervaringen en (potentiële) ervaringskennis die beter benut kan worden.

Werkwijze en beoogde resultaten

Binnen zogenaamde ontwikkelwerkplaatsen werken naasten, cliënten en professionals, namens belangenbehartiger LFB en zorgorganisaties Amerpoort en Philadelphia, samen met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Gezamenlijk werken ze aan de vraag: ‘hoe kunnen in de driehoek cliënt, naaste en begeleider op evenwaardige wijze samenwerkingsrelaties vorm gegeven worden, om zo de ondersteuning van de cliënt optimaal te laten aansluiten bij zijn wensen en behoeften?’ Dit zal resulteren in concrete werkwijzen methoden en (ICT-)hulpmiddelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website