Projectomschrijving

Doel

Stichting Welzijn Het bolwerk heeft in de gemeente Dantumadiel en Noardeast Fryslân ‘In je Uppie’ gesprekken georganiseerd over thema’s als afscheid, spijt en familie. Ouderen praten hier niet snel over, maar piekeren hier wel in hun eentje over. Het In je Uppie programma is neergezet om de sociale en emotionele eenzaamheid bij thuiswonende ouderen te voorkomen en bestrijden volgens de In je Uppie gespreksmethode. Het delen van verhalen met leeftijdsgenoten biedt herkenning, verbinding en moed. Het sterkt ze en maakt ze weerbaarder tegen eenzaamheid.

Plan van Aanpak

Het volledige In je Uppie programma beslaat doorgaans een projectperiode van een jaar. De gesprekken worden in een serie van drie of vier aangeboden, waarbij één themagesprek per maand. Een themagesprek duurt anderhalf uur waar gemiddeld 12 tot 15 ouderen aan deelnemen. De gesprekken worden begeleidt door een opgeleide gespreksleider die gebruikt maakt van benodigde communicatiemiddelen. De gesprekken vinden plaats in een vertrouwde en veilige setting. Er heeft gedurende het project een procesevaluatie plaatsgevonden en er is een handboek geschreven.

Bevindingen

In je Uppie is een werkbare, veilige en succesvolle methode om met ouderen het gesprek aan te gaan over thema’s die er toe doen als je ouder wordt, maar waar je niet snel met anderen over praat. De manier waarop we over de In je Uppie gesprekken communiceren (in gewone mensentaal, met mooie beelden en een positieve boodschap) maakt dat ouderen de stap durven zetten om mee te doen. Op de juiste manier aansluiten bij ouderen, een vertrouwde sfeer creëren, werkelijke belangstelling tonen en niet oordelen, zorgt ervoor dat ouderen zich open stellen en verhalen delen die ze niet gauw zullen delen of zelfs nog nooit hebben gedeeld.

Er is een handboek beschikbaar van het project In je Uppie. Deze kunt u hier vinden. Voor meer informatie of vragen kun u contact opnemen met Alet Klarenbeek via alet@upinnederland.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website