Projectomschrijving

GGD Brabant-Zuidoost biedt de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ (Movisie, 2018) aan. Deelnemers geven regelmatig aan behoefte te hebben aan handvatten om het gesprek aan te gaan met eenzame ouderen. Fontys Hogescholen ontwikkelt handvatten met als doel ondersteuning bieden bij gesprekken over eenzaamheid.

Het doel van het project is om de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ aan te vullen met de genoemde handvatten. Gedurende de projectperiode zal de vernieuwde training steeds bijgesteld worden, op basis van procesevaluaties. Na deelname aan de vernieuwde training zijn professionals beter in staat om op passende wijze een gesprek te voeren over het onderwerp eenzaamheid. Dit gesprek leidt ertoe dat eenzaamheid wordt herkend. Daardoor kunnen eenzame ouderen vervolgens beter worden geholpen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website