Projectomschrijving

Doel

GGD Brabant-Zuidoost biedt de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ (Movisie, 2018) aan. Deelnemers geven regelmatig aan behoefte te hebben aan handvatten om het gesprek aan te gaan met eenzame ouderen. Fontys Hogescholen ontwikkelt handvatten met als doel ondersteuning bieden bij gesprekken over eenzaamheid. Het doel van het project is om de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ aan te vullen met de genoemde handvatten.

Plan van Aanpak

Er is een training ontwikkeld bestaande uit drie (online) bijeenkomsten met een groep cursisten. Tussen de bijeenkomsten door werken cursisten aan een schriftelijke module om kennis op te doen en te oefenen. Gedurende de projectperiode is de vernieuwde training steeds bijgesteld, op basis van procesevaluaties.

Bevindingen

Uit evaluaties blijkt dat deelnemers na deelname handvatten hebben om op aansluitende wijze een gesprek te voeren over het onderwerp eenzaamheid. Na deelname aan de vernieuwde training zijn professionals beter in staat om op passende wijze een gesprek te voeren over het onderwerp eenzaamheid. Dit gesprek leidt ertoe dat eenzaamheid wordt herkend. Daardoor kunnen eenzame ouderen vervolgens beter worden geholpen.

Er is een handboek beschikbaar van het project In gesprek over eenzaamheid: een aanvulling op de training ‘Verbinding met eenzaamheid’. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met E. schoenmakers via e.schoenmakers@fontys.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website