Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Binnen GENERO werken organisaties uit Zuidwest-Nederland samen om zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. We helpen bij het oplossen van knelpunten die ouderen, hun naasten of zorgprofessionals signaleren.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

GENERO is een breed netwerk, waaraan gemeenten, GGD, GGZ, onderwijs (MBO, HBO, universitair), eerstelijnszorg, ziekenhuizen, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars zich hebben verbonden.

Doel en aanpak project

Zowel onder ouderen als professionals klinkt steeds vaker de wens meer aandacht te hebben voor anticiperende besluitvorming (ACP). ACP betreft een proces waarbij ouderen en hun naasten worden ondersteund om in terugkerende dialoog, op basis van hun wensen en voorkeuren, passende doelen voor zorg en ondersteuning te formuleren. Binnen dit project gaan we vanuit de behoeften van ouderen zelf na welke rol het lokale formele en informele netwerk spelen bij het bespreekbaar maken van keuzes en het vormgeven van (toekomstige) zorg en ondersteuning. Concreet gaan ouderen met hun naaste, huisarts, welzijnswerker of wijkverpleegkundige in gesprek aan de hand van een instrument.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website