Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zorgpraktijk en het onderwijs zijn 2 aparte werelden die door het Nijmeegs Leerlandschap een stuk dichter bij elkaar zijn gekomen. Het succes van dit Leerlandschap is gelegen in het feit dat zorgprofessionals uit het team wijkverpleging (MBO/HBO) en de docenten verpleegkunde (MBO/HBO) met elkaar meelopen in ieders beroepspraktijk. Zij zijn voor langere tijd aan elkaar gekoppeld in een duobaan binnen het Leerlandschap. Zorgprofessionals van het team wijkverpleging onderbouwen hun handelen met evidence doordat ze theorie opgedaan tijdens het meelopen in de lessen van de docent, toepassen in de praktijk. Een uitspraak van een zorgprofessional van het team wijkverpleging: ‘Je krijgt een enorme boost van nieuwe kennis’. Omgekeerd maakt de docent kennis met de beroepspraktijk, wat inzicht geeft in de ontwikkelingen binnen de wijkverpleging en relevante praktijkvoorbeelden oplevert om onderwijsmodules te actualiseren. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een nieuwe minor ‘innoveren in de wijk’ (HBO-V) en een keuzemodule ‘wijkgericht werken’ (MBO-V).

 

Wat is nodig?

De levensverwachting van de burger is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Deze ‘vergrijzing’ gaat gepaard met een toename van (steeds ouder wordende) ouderen met verschillende gezondheids- en welzijnsproblemen. Door de vergrijzing spelen bij ouderen vaak een mix van fysieke, sociale (sociale isolatie) en psychische (cognitieve en emotionele) problemen een rol.

Tegen deze achtergrond is het uitdiepen van de benodigde competenties van alleen de zorgprofessionals uit het team wijkverpleging en de docenten verpleegkunde niet voldoende. Wat in de eerste plaats nodig is is dat we het Nijmeegs Leerlandschap verder uitbreiden met professionals binnen het sociaal domein naar het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap. Deze uitbreiding van de samenwerking met het sociaal domein stelt de betrokken professionals en docenten in het Leerlandschap in de gelegenheid met en van elkaar te leren op het terrein van integrale ouderenzorg.

Aan de duobaan wordt de professional binnen het sociaal domein toegevoegd.

Aansluitend is nodig dat we het vermogen om samen te werken verder ontwikkelen. Nieuwe, interprofessionele vormen van samenwerking zijn in de zorg aan (kwetsbare) ouderen een vereiste, waarbij de oudere patiënt zoveel mogelijk regie houdt over de zorg die hij/zij ontvangt. Voorwaarden om werkelijk interprofessioneel te kunnen werken zijn behalve leiderschap en visie, een goede en geregelde onderlinge communicatie en kennis van elkaars en de eigen competenties. Het werken in de driehoek onderwijs-onderzoek-praktijk biedt de deelnemers van het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap een uitgelezen kans om een de methode van samenwerken verder te ontwikkelen en te onderzoeken.

Probleemstelling:

Hoewel de ervaringen van de huidige deelnemers met het Nijmeegs Leerlandschap positief zijn, is er tot dusver weinig kennis over en wetenschappelijk goed geëvalueerde ervaring met het leren in een duobaan en het interprofessioneel samenwerken binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein.

 

Vraagstelling.

Gedurende het project willen wij met het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap een bijdrage leveren aan de kennis over het leren en het interprofessioneel samenwerken in de beroepspraktijk door ons de volgende vraag te stellen:

In hoeverre draagt het deelnemen aan de duobaan volgens betrokken professionals uit het team wijkverpleging, professionals uit het sociaal domein en docenten bij aan het leren en het interprofessioneel samenwerken om de integrale zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen te verbeteren?

 

Naast de duobanen tussen professionals van het team wijkverpleging, professionals van het sociaal domein en docenten zullen er leernetwerkbijeenkomsten worden gehouden om leervragen met elkaar te bespreken en uit te werken. Kennismarkten worden verzorgd voor de thematische uitwisseling van kennis en ervaringen voor een groter publiek (professionals uit de regio, voor docenten verpleegkunde/sociale studies, studenten en ervaringsdeskundigen). Casuïstiekbesprekingen worden ingepland net als het uitvoeren van kleine 'kwaliteitsprojecten' door studenten, naar aanleiding van leervragen. En het onderwijs stellen we bij met de leerervaringen uit het Nijmeegs Interprofessioneel Landschap. Nieuwe inzichten over leren en interprofessioneel samenwerken, door het uitvoeren van onderzoek, gaan we borgen in het onderwijs en in de praktijk. Om de juiste integrale ouderenzorg te verlenen aan de cliënt en zijn omgeving.

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website