Projectomschrijving

Doel

In Het Beste van Kampen slaan de vijf grootste culturele instellingen van Kampen, Welzijn Kampen en de gemeente Kampen de handen ineen. Met kunst en cultuur als middel, wordt er met dit project bijgedragen aan de positieve gezondheid en het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen. Samen met 75-plussers worden culturele activiteiten ontwikkeld. Uitgangspunt zijn de ontwikkelingswensen en mogelijkheden van de ouderen. Onderweg ontstaan nieuwe sociale netwerken, (her)ontdekken de deelnemers hun talenten, voelen zij zich uitgedaagd en gewaardeerd en leren organisaties ouderen te bereiken die nu niet kunnen deelnemen. Dit vermindert de kans op eenzaamheid en draagt bij aan de positieve gezondheid van de deelnemers.

Plan van Aanpak

Na een eerste inventarisatie via gesprekken en enquêtes, vormen de 75-plussers een projectgroep, die samen met een cultuurmaker een project ontwikkelt. Zij stellen concrete doelen op en verdelen de taken. Professionals en alle betrokken organisaties ondersteunen de projecten vanuit hun expertise en netwerk. Sommige projectgroepen of activiteiten zullen ondergebracht kunnen worden bij bestaande activiteiten of organisaties. De werkwijze, uitkomsten en aandachtspunten van het Beste van Kampen zijn vastgelegd in een methodehandboek. Vanuit de evaluatie en enquêtes is een koers bepaald voor het vervolg van het programma

Bevindingen

Binnen Het Beste van Kampen zijn drie belangrijke resultaten behaald. Er zijn 19 initiatieven gestart zijn. Zoals scholingsactiviteiten, activiteitenseries in de tuin, een inspiratieochtend, een cursus dans en muziek met Parkinson en een verhalenserie. Daarnaast is het netwerk van cultuur, zorg en welzijn binnen Kampen versterkt en een sterke basis gelegd voor duurzame samenwerking. Om gezamenlijk uitdagingen binnen het sociaal domein aan te pakken.

Zie voor meer informatie een video over het project:: https://www.youtube.com/watch?v=YG-q_7jYTmQ en https://www.youtube.com/watch?v=Lu7IEEq8qIs

Er is een handboek beschikbaar van het project Het Beste van Kampen. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met M. Bouwman via hetbestevankampen@sambiq.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website