Projectomschrijving

Doelstelling en praktijkkwestie

Dit project richt zich op het bevorderen van de dialoog en samenwerking tussen cliënten, die langdurig afhankelijk zijn van geestelijke gezondheidszorg, hun naasten en zorgverleners. In het Active Recovery Triad (ART) model staat het bevorderen van deze samenwerking, het triadisch werken, centraal. Echter is de samenwerking vaak moeilijk door de veelal diverse behoeften van cliënten, naasten en zorgverleners.

Werkwijze en beoogde resultaten

De eerste stap is om via literatuuronderzoek en (groeps)interviews zicht te krijgen op praktijkervaringen met het samenwerken in de triade. Samen met alle betrokkenen en op basis van bestaande en nieuwe instrumenten wordt vervolgens een toolbox ontwikkeld, waarbij aandacht is voor invoering, borging en verspreiding. In een pilot wordt de invoering ervan begeleid en gevolgd. Evaluatie vindt plaats in termen van haalbaarheid en bruikbaarheid, herstel, samenwerkingsrelatie en samen beslissen. Tot slot wordt de toolbox aangepast, breder ingevoerd en verspreid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website