Projectomschrijving

Het netwerk is 6 jaar geleden tot stand gekomen na een lobby geïnitieerd vanuit MC Loudon. Aanleiding was de wens van MC Loudon en andere partijen om meer gezamenlijk op te trekken en uitdagingen het hoofd te bieden. Het Netwerk richt zich op ouderen, met name kwetsbare ouderen. MC Loudon hanteert hierbij een brede definitie. Inzet van MC Loudon is om reeds in beeld te zijn bij de aanzet van beginnende kwetsbaarheid en verlies van zelfregie. Om die reden gaan zij uit van de leeftijdscategorie van 75+. Doel is in beginsel om ouderen zo lang mogelijk en veilig mogelijk thuis te kunnen laten wonen of indien thuis wonen niet meer mogelijk is zorg te dragen voor toeleiding naar verpleeghuis.

Vanuit het samenwerkingsverband ziet MC Loudon een aantal verbeterpunten. Prioriteit ligt hierbij  op twee gebieden: 1) beslechten van de grens tussen zorg en welzijn en 2) tot stand brengen van samenwerking acute zorg

Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk, die met deze vorm heeft gewerkt, heeft aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website