Projectomschrijving

Het programma ‘Gouden Mannen’ dat op dit moment in Amsterdam wordt uitgevoerd, levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid onder oudere mannen met een migratie achtergrond. Het gaat vooral om oudere, geïsoleerde mannen met een laag inkomen die geen werk (meer) hebben, niet of nauwelijks participeren in de maatschappij, zich gediscrimineerd voelen en een laag zelfbeeld hebben. Vaak is er sprake van GGZ-problematiek.

Het programma ‘Gouden Mannen’ is een doorlopende leerlijn van 18 maanden. De deelnemers volgen een basisprogramma over taal, sociale vaardigheden, computervaardigheden en het omgaan met somberheid en stress. Aanvullend zijn er onder andere sport-, theater- of muziekactiviteiten en toeleiding naar vrijwilligerswerk. Het doel van deze procesevaluatie is inzicht krijgen in het bereik, de uitvoer, de succes- en faalfactoren en de waardering van het programma ‘Gouden Mannen’ door uitvoerders en deelnemers uit de doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website