Projectomschrijving

Doel

Het programma ‘Gouden Mannen’, uitgevoerd in Amsterdam, levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid onder oudere mannen met een migratie achtergrond. Het gaat vooral om oudere, geïsoleerde mannen met een laag inkomen die geen werk (meer) hebben, niet of nauwelijks participeren in de maatschappij, zich gediscrimineerd voelen en een laag zelfbeeld hebben. Vaak is er sprake van GGZ-problematiek. Het programma ‘Gouden Mannen’ heeft een doorlopende leerlijn van 18 maanden. De deelnemers volgen een basisprogramma over taal, sociale vaardigheden, computervaardigheden en het omgaan met somberheid en stress. Aanvullend waren er onder andere sport-, theater- of muziekactiviteiten en toeleiding naar vrijwilligerswerk.

Plan van Aanpak

In het kader van dit project is een procesevaluatie utigevoerd. Het doel van de procesevaluatie is inzicht krijgen in het bereik, de uitvoer, de succes- en faalfactoren en de waardering van het programma ‘Gouden Mannen’ door uitvoerders en deelnemers uit de doelgroep.

Bevindingen

Uit de procesevaluatie is gebleken dat de geïnterviewde deelnemers positief zijn over de inhoud van het programma. Zij geven aan nog meer te willen leren. Ook de uitvoerders zijn enthousiast. Zij hebben het gevoel dat de mannen gezamenlijk veel leren, waarmee ze verder kunnen komen in de maatschappij. Uit de procesevaluatie is een aantal aanbevelingen voortgekomen en er zijn direct aanpassingen gedaan aan het programma. De ontwikkeling van de handreiking is een coproductie van coördinatoren, de verschillende uitvoerende partijen en een onderzoeker. Met deze handreiking kunnen organisaties onder begeleiding van Stichting Gouden Mannen, het programma implementeren in hun wijk.

Er is een handboek beschikbaar van het project Gouden Mannen. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met Magdy Khalil via magdy@goudenmannen.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website