Projectomschrijving

Het verminderen van met name sociale eenzaamheid onder ouderen. We hebben twee speerpunten centraal staan: Signaleren van eenzaamheid en duurzame contacten opbouwen tussen jongeren en ouderen.

Met het realiseren van diverse straattafels in de stad, doen we signalen op van eenzaamheid onder ouderen. Door jongeren te laten deelnemen aan bezoekteams investeren we in duurzame relaties met ouderen.

De straattafel is een ontmoetingsplek op straat of in een openbare ruimte, waar mensen kunnen aanschuiven voor gratis koffie en thee. Aan de straattafel nemen twee jongeren plaats als gastheer/gastvrouw. Zij gaan in gesprek met de bezoekers, onder leiding van een professional. Nu hebben we één straattafel, dit willen we uitbouwen tot vijf straattafels.

Het bezoekteam is een poule van jongeren die regelmatig op bezoek gaat bij ouderen. Dit kunnen ouderen zijn die we via de straattafel ontmoet hebben, maar dit zijn ook ouderen die we al vanuit ons netwerk kennen.

Naast dit alles gaan we in gesprek met de ouderen welke rol zij willen innemen voor jongeren. Ouderen zijn van onschatbare waarde. Graag dragen we de levenservaring over aan de jongeren die vrijwilliger zijn bij Netwerk Samen voor Goud. Dit kan in de vorm van trainingen, activiteiten en dergelijke.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website