Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk wil dat ouderen “good goan”, prettig oud worden in Markelo. De netwerkpartners willen samen faciliteren dat ouderen in Markelo langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. Het netwerk wil dit bereiken door de samenwerking tussen de netwerkpartners te versterken. Als netwerkpartners samen: elkaar aanvullen, vertrouwen, anticiperen, geen dubbel werk. Met als uitkomst de juiste zorg op de juiste plaats, door de juiste persoon op het juiste moment. Het netwerk richt zich op ouderen in kwetsbare situaties, op mantelzorgers, en ook op de groep “jongere” ouderen, de beginnend kwetsbare mensen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

  • Huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, Markelo
  • Carint Reggeland, Markelo (Wijkverpleging / Thuiszorg)
  • Salut Welzijn Hof van Twente
  • Huisartsenpraktijk Meereboer en de Jonge, Markelo
  • Buurtzorg Markelo
  • Ouderenvereniging Markelo
  • Gemeente Hof van Twente

Doel en aanpak project

Doelstelling van het project is het optimaliseren welzijn, ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Voor het netwerk is dit een overkoepelende doelstelling, waar de verschillende onderwerpen, die samen met de netwerkpartners en de doelgroep zijn geformuleerd, onder kunnen vallen. Dit is samengevat in “Routing scree ning tot ondersteuning”, waarbij we inzicht willen krijgen in hoe je een zinvol proces in kunt richten met betrekking tot signaleren van kwetsbaarheid in samenwerking met andere partijen opdat deze signalen door de juiste persoon worden opgepakt en in hoe je een zinvol proces in kunt richten bij hulpvragen naar welzijn of gemeente zodat tijdig passende vervolgacties ingezet worden. Daarnaast willen we komen tot gezamenlijke afstemming in acute complexe situaties tussen professionals en hun naasten.

We willen veranderen, leren en kennis vergaren ten behoeve van samenhangende ouderenzorg. Dit doen we al werkende, via een waarderende (en positief ingestoken) manier van onderzoeken en zoveel mogelijk aansluitend bij de dagelijks praktijkvoering. Ook willen we hiermee bijdragen aan versterking en uitbreiding van de samenwerking tussen de verschillende partijen. En uiteraard is de inbreng van de ouderen zelf en hun mantelzorgers hierbij ook belangrijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website