Projectomschrijving

Er komen steeds meer ouderen en ze blijven langer thuis wonen. De zorgvraag wordt complexer en er wordt steeds meer een beroep gedaan op zorg en welzijn. De huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, de thuiszorgorganisatie/wijkverpleging Carint Reggeland en de brede welzijnsorganisatie Salut waren in Markelo ieder op hun eigen wijze bezig met dezelfde doelgroep, in dit geval de thuis wonende ouderen, en zien grotendeels dezelfde clienten.

De thuiszorg en de huisartsenpraktijk zijn sinds 2015 gevestigd in het (nieuw opgezette) gezondheidscentrum Het Stroaten in Markelo. Hierna groeide geleidelijk de behoefte tot een meer structurele samenwerking, waarbij ook de welzijnsorganisatie Salut betrokken is.

De 3 netwerkpartners zijn zich steeds meer bewust van overlap in activiteiten en interventies, bijvoorbeeld tussen het werk van de huisarts/praktijkondersteuner, dat van de wijkverpleegkundige en van Salut, maar ook wat betreft het in kaart brengen van de mate van kwetsbaarheid en de behoeften van de doelgroep. Ze hebben gezamenlijk geconcludeerd dat structurele afstemming en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen essentieel is voor adequate en toekomst bestendige zorg en begeleiding in de wijk, rondom kwetsbare ouderen.

Het is de bedoeling om met dit ontwikkeltraject vanuit de drie genoemde netwerkpartners een zodanige structuur op te zetten dat andere partijen vervolgens gemakkelijk aan kunnen sluiten en de werkwijze ook naar een groter gebied kan worden uitgerold.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website