Projectomschrijving

"Het netwerk kwetsbare ouderen in het dorp Berg en Dal heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor omgang met probleemgedrag voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. De eerste ervaringen zijn positief en wijzen erop dat: 1) de onderlinge samenwerking verbeterd, 2) er beter gebuikt gemaakt wordt van elkaars expertise, 3) er proactiever wordt gehandeld bij probleemgedrag, 4) er meer analyses worden uitgevoerd en 5) meer begeleidingsplannen zijn opgesteld. Ook heeft het netwerk gewerkt aan het dementievriendelijker maken van het dorp Berg en Dal. Er is structureel informatie verstrekt via wijkkrant en nieuwsbrieven van de gemeente. Er is bij ondernemers en verenigingen gepeild in hoeverre er draagvlak is voor het beter toegankelijk maken van de voorzieningen. Zij zijn gemotiveerd om mee te doen aan training over hoe je omgaat met dementie en de ervaringen van het dorp Berg en Dal gaan verspreid worden in de andere kernen van de gemeente Berg en Dal. Het netwerk heeft een tweetal spiegelgesprekken gehouden met mantelzorgers en actieve burgers om bij hen na te gaan welke verbeterpunten er nog zijn in Berg en dal. Deze gesprekken hebben richting gegeven aan de verbeteringen op het gebied van probleemgedrag en dementievriendelijkheid. Het netwerk heeft deze methode omarmd en zal jaarlijks de participatie van ouderen op deze wijze vormgeven. Ook heeft deze ervaring ertoe geleid dat in de werkgroepen die bezig gaan met dementievriendelijkheid mensen met dementie en/of mantelzorgers worden betrokken."

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website