Projectomschrijving

Doel

Stichting Ouderen Feijenoord, Inclusia en Indigo preventie hebben de methodiek GO-WIN (Gezond Oud Worden In Nederland) ingezet voor migranten ouderen vanaf 75 jaar met als doel het verminderen van eenzaamheidsgevoelen. Het project richt zich ons op Marokkaanse ouderen in gebied Feijenoord.

Plan van Aanpak

Allereerst is de bestaande GO-WIN methodiek aangepast aan de doelgroep 75 plus migranten. Dit is gedaan mede door input van de doelgroep zelf. Vervolgens zijn er twee trainingen gegeven waarbij de methodiek is uitgevoerd. Tijdens de trainingen worden de ouderen geholpen met hun zelfmanagementvaardigheden en welbevinden wat kan helpen bij het verminderen van eenzaamheid.

Bevindingen

Met het project GO-WIN zijn er 31 ouderen bereikt waarvan de helft aangaven eenzaamheid te ervaren. De trainers zien dat er een bewustzijnsproces plaats vind bij de deelnemers. De ouderen komen in beweging door te werken aan hun sociale netwerk. Ook zijn er deelnemers die aan hebben gegeven dat het voor hun ‘te laat’ is om hier aan te werken. De methodiek is beschreven in een handboek conform de richtlijnen van Movisie en wordt mogelijk opgenomen in een interventiedatabase.

Er is een handboek beschikbaar van het project GO-WIN. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met M. Smedts via m.smedts@indigorijnmond.nl.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website