Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Signaleren, multidisciplinair bespreken en monitoren van kwetsbare of kwetsbaar wordende ouderen in Moerwijk-Oost, zodat zij tijdig de door hen gewenste zorg en ondersteuning krijgen waardoor zij langer gezond en gelukkig thuis kunnen blijven wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsenpraktijk Moerwijk, Huisartsenpraktijk Raheel-Maqbool, HWW-zorg, Mooi Welzijn.

Doel project

  1. Kwetsbare ouderen meer structureel en systematisch laten participeren in het ontwikkelen van hun van zorg- en welzijnstraject en waar mogelijk zelf de regie en stem in het MDO geven. 
  2. Vroeg signaleren van ouderen die kwetsbaar worden, zodat zij tijdig de juiste zorg en ondersteuning krijgen, die aansluit bij hun behoefte en wensen.

Aanpak project

Uit onderzoek blijkt een opvallend hoog percentage van ouderen in Moerwijk zich eenzaam voelt en naast fysieke aandoeningen dagelijks te maken heeft met complexe problemen als geldzorgen en psychische klachten. Naast medische zorg wordt met ouderen gekeken naar wat ‘goede’ zorg voor deze patiënten is vanuit het concept van Positieve Gezondheid. Hierbij wordt ook gekeken naar ondersteuning op het gebied van zingeving, meedoen en mentaal welbevinden en de kwaliteit van leven. Inzet is dat alle betrokken professionals de wensen, behoeften en situatie van de patiënt op alle leefgebieden inventariseren voordat een patiënt besproken wordt in het multidisciplinair overleg (MDO). Door middel van actieonderzoek worden wensen en behoeften van ouderen en/of mantelzorgers in kaart gebracht, wordt gereflecteerd op de huidige vorm van het MDO, worden in een aantal verbeter cycli aanpassingen gedaan in de werkwijze en wordt het effect hiervan door middel van interviews in kaart gebracht bij zowel patiënten als professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website