Projectomschrijving

Doel

Op dinsdagmorgen organiseert SV Geinoord in Nieuwegein het wandelvoetbal voor senioren. ‘Geinoord Met en Voor Elkaar’ is een uitbreiding van deze activiteit. Deze bijeenkomst richt zich op inwoners van 75 jaar en ouder uit Nieuwegein. Het doel is hen samen te brengen en eenzaamheid te verminderen.

Plan van Aanpak

Elke dinsdag zijn deelnemers welkom op het sportpark van de vereniging. Er is gratis koffie, thee en lunch. Vrijwilligers zorgen voor activiteiten voor binnen en buiten zoals bewegingsoefeningen, bordspellen, kaarten, sjoelen en jeu de boules. Ook zijn er themadagen ingevuld met onderwerpen voor deze doelgroep. Indien nodig zorgden de vrijwilligers voor vervoer van en naar huis. Via huisartsen, thuiszorg, lokale media en de kerken wordt de doelgroep bereikt.

Bevindingen

Ruim zestig thuiswonende 75-plussers hebben zich aangemeld voor de bijeenkomst. De deelnemers hebben de dinsdagochtend als een gezellig uitje ervaren. Door het terugkeren zijn er mooie vriendschappen en sociale netwerken ontstaan. De bijeenkomst zorgde voor doorbreking van de sleur en isolement. De spellen en beweegoefeningen hebben bijgedragen aan de mentale en fysieke gezondheid. Niet alleen bij de deelnemers maar ook bij de vrijwilligers is er tijdens het project een gevoel van verbondenheid ontstaan.  

Er is een handboek beschikbaar van het project ‘Geinoord Met en Voor Elkaar’. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met M. Nijsse via cestrien@hotmail.nl.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website