Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het formaliseren en optimaliseren van de samenwerking tussen disciplines uit zowel de medische zorg als de sociale zorg(welzijn) om zodoende de oudere, thuiswonende cliënt met multi-problematiek beter te kunnen begeleiden

Aangesloten organisaties

De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen(POH), fysiotherapeuten, ergotherapeuten, thuiszorg, diëtisten, apotheek, stichting welzijn ouderen Arnhem en het sociale wijkteam van gemeente Arnhem. Zij vormen de basis van waaruit wordt ontwikkeld. Alles wordt gedeeld met een bredere groep van ca. 50 zorgverleners  

Doel en aanpak

De kerngroep werkt onder leiding van een actieonderzoeker aan een op elkaar afgestemde intake. Wij gebruiken hiervoor het spinnenweb uit het model van de positieve gezondheid. Wij verwachten dat deze intake ons een volledig beeld geeft, ons duidelijk maakt binnen welke domeinen een cliënt hulp en ondersteuning nodig heeft, en op welke disciplines wij een beroep kunnen doen hiervoor.
Parallel hieraan maken wij afspraken over de onderlinge communicatie via Siilo en OZO verbindzorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website