Projectomschrijving

Het Leger des Heils heeft voor mensen met zwakbegaafdheid, comorbide verslaving en andere psychiatrische stoornissen een nieuw behandelprogramma geschreven. Dit programma kent 4 fasen: stabilisatie, behandeling, herstel en resocialisatie. Het programma is gebaseerd op bestaande behandelinterventies waaronder Community Reinforcement Approach en Cognitieve Gedragstherapie plus.

Doel van het behandelprogramma

Het doel van deze studie is het doorontwikkelen en evalueren van het behandelprogramma.

Werkwijze

Het project maakt gebruik van een systematische inventarisatie van de beschikbare literatuur en ervaringen uit de huidige praktijk. Een evaluatiestudie wordt uitgevoerd waarbij bij 65 cliënten de mate van herstel geëvalueerd wordt tijdens elke behandelfase. Ook wordt de overstap van klinische opname naar ambulante begeleiding geëvalueerd. Tijdens het project worden behandelaren, cliënten en stakeholders gevraagd naar hun tevredenheid en uitvoerbaarheid van, en voorwaarden voor uitvoer van de behandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website