Projectomschrijving

De manier waarop we de situatie van ons netwerk gaan analyseren is aan de hand van onze nieuwe aanpak en werkwijze: Er Wel Zijn. Hierin is de eerste stap inzicht krijgen in de opeenvolging van life-events, oorzaken en gevolgen. En belangrijker nog: wanneer hadden wie waar wel moeten zijn. Met welke passende interventie. Hieruit kunnen we vervolgens concluderen welke betrokken professionals in ons netwerk moeten zitten. Oftewel: vroegtijdig signaleren en passend, met de juiste partners, interveniëren. 

Een gedragen plan van aanpak wordt gerealiseerd door partijen te betrekken vanaf dat duidelijk is dat zij een rol kunnen en willen spelen.  Dit zijn, naast ZorgSamen en SWL, mensen of organisaties die zich herkennen in de doelstelling: het voorkomen van (de negatieve gevolgen van) eenzaamheid onder ouderen en resultaten kunnen leveren om dit doel te bereiken. Het huidige netwerk kan gedurende het project groeien. Het netwerk deelt nieuw verworven inzichten en bepaald samen welke interventies passend zijn of (in gezamenlijkheid) kunnen worden ontwikkeld. Dit alles wordt ondersteunt door de adviseur vanuit Er Wel Zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website