Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SHG heeft in dit project gewerkt aan uitbreiding van het netwerk in de wijk met als doel de ontwikkeling van een nieuw zorgconcept voor ouderen.

Met betrokken professionals (o.a. huisarts, apotheker, verpleegkundig specialist, kaderarts, praktijkondersteuner) en een patiënt, heeft een eerste verkenning plaatsgevonden over toepassing van Value Based Health Care in de eerstelijns zorgverlening aan ouderen.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gemeenschappelijk enthousiasme om een eerstelijns ouderencentrum te gaan ontwikkelen en een plan van aanpak om dit te realiseren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft geleid tot gemeenschappelijke kennisvorming bij het betrokken netwerk over Value Based Health Care in de eerstelijns ouderenzorg.

Op basis van deze kennis is een globaal concept ontwikkeld voor een eerstelijns ouderencentrum. Hierin zijn onder andere ideeën over zorgpaden en samenwerkingsvormen opgenomen.

Daarnaast is een globaal programma van eisen opgesteld voor de benodigde huisvesting.

Om bovenstaande verder vorm te geven is een plan van aanpak uitgewerkt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel heeft SHG reguliere samenwerkingsafspraken rondom patiënten (met VVT-organisaties, de gemeente, buurtcoaches, fysiotherapeuten, etc.). Hiernaast werken er meerdere disciplines binnen een centrum van SHG en is er intensief contact met apothekers. SHG beoogt een nieuw zorgconcept neer te zetten, welke zich richt op ouderen en de verbinding tussen het medisch en sociaal domein legt (in- en extern). De zorg voor ouderen zal hierdoor vanuit meerdere domeinen benaderd worden, waar de oudere zelf een actieve rol speelt in het bepalen van zijn/haar zorgtraject. Verder is het concept gericht op het voorkomen/verminderen van ziekte door intensief contact met de patiënt te hebben. Om dit concept te laten slagen wil SHG haar wijknetwerk intensiever vorm gaan geven en een duidelijke structuur opbouwen.

 

Gedurende de maanden december 2018 t/m januari 2019 zijn de eerste analyses rondom het nieuwe zorgconcept uitgevoerd. Hierbij is een eerste kwalitatieve (globale berekening kosten en baten nieuwe concept) en kwantitatieve (draagvlak bij patiënten en zorgverleners van SHG) analyse gedaan. Verder is er onderzocht of het nieuwe concept aansluit bij de huidige ontwikkelingen in de zorg en bij de populatie rondom eerder genoemde postcodes.

 

In de volgende fase van dit project zal er een verdiepingsslag gemaakt worden aan de hand van eerdere bevindingen. Hierbij zal de inhoud (bijv. zorgprogramma’s) van het zorgconcept verder uitgewerkt worden en zal er een uitgebreidere business case opgesteld worden. Om deze inhoud vorm te geven zal er een uitgebreidere samenwerking gezocht worden met de gemeente, de wijk en zorgverleners uit de eerste en tweede lijn. Hiernaast zal er verder gezocht worden naar draagvlak binnen SHG (welke zorgaanbieders zouden onderdeel willen zijn van het nieuwe zorgconcept).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website