Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Ontwikkeling van een eerstelijns ouderencentrum waarin, vanuit de principes van waardegedreven zorg, dienstverlening wordt verleend aan ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

SHG, Arts en Zorg, Geïntegreerde Zorgapotheken bv

Doel en aanpak project

De huidige zorgverlening aan ouderen gaat uit van 2 groepen: “kwetsbaar” of “niet kwetsbaar”. Het lijkt wenselijk om veel gerichter ondersteuning te bieden aan verschillende subdoelgroepen binnen de ouderen, en dan vooral vanuit het perspectief van waardegedreven zorg. Per subgroep worden specifieke diensten ontwikkeld, gebaseerd op samenwerking van een brede groep professionals uit de eerstelijnszorg, het sociaal domein en tweedelijnszorg. Het geheel is gebaseerd op nieuwe manieren van samenwerken.
SHG verwacht dat deze nieuwe manier van werken tegemoetkomt aan de gezondheid van ouderen en het werkplezier van professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website