Projectomschrijving

In de gemeente Wijchen wonen ongeveer 40.876 inwoners, waarvan circa 19% ouder is dan 65 jaar. In het centrum wonen procentueel veel ouderen (tussen 21 – 55% van de inwoners in postcodegebied 6602). Veel inwoners wonende in het centrum zijn ingeschreven bij één van de huisartsenpraktijken, die in het centrum van Wijchen gevestigd zijn: huisartsenpraktijk Theloesen – Van Oorschot, huisartsenpraktijk Beurskens en/of huisartsenpraktijk De Heelhoek.

Elk van de drie praktijken is het afgelopen jaar gestart met een ouderenzorgnetwerk, bestaande uit huisarts(en), POH(‘s), één of meer wijkverpleegkundigen, een specialist ouderengeneeskunde en een zorgtrajectbegeleider (ouderenadviseur) vanuit Netwerk100. Op afroep wordt een fysiotherapeut, ergotherapeut, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, welzijnsmedewerker of andere thuiszorgorganisaties ingeschakeld. Er is veel overlap met de betrokken partners in de drie ouderenzorgnetwerken.

Elk ouderenzorgnetwerk heeft een netwerktrekker: voor de praktijk Theloesen – Van Oorschot zijn dat de POH’s, voor de praktijk van Beurskens de huisarts en POH samen en voor de praktijk de Heelhoek is dat ook de POH.

Met ondersteuning van DementieNet-onderzoekers is voor elk netwerk een nulmeting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren, die zijn verwerkt tot een spinnenweb en vergeleken met andere startende netwerken. Tijdens de eerste bijeenkomst van elk netwerk is dit spinnenweb besproken met het netwerk en op basis hiervan is ‘structureren van het MDO’ als eerste verbeterpunt geselecteerd voor de praktijken Theloesen – Van Oorschot en Beurskens en ‘verbeteren FTO/PHC’ voor de praktijk De Heelhoek, omdat daar al een gestructureerd MDO aanwezig was. In het eerste jaar is dit uitgewerkt tot verbeterplannen en is gestart met de implementatie daarvan.

De netwerken constateren dat zij nog onvoldoende visie en doelen hebben opgesteld en dat de deelname van een vertegenwoordiger van de doelgroep nog niet gerealiseerd is. Netwerken constateren ook dat zij van elkaar kunnen leren en dat afstemming wenselijk is aangezien zij werkzaam zijn in hetzelfde gebied en vaak met dezelfde netwerkpartners samenwerken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website